JavaScript krävs

JavaScript krävs. Den här webbläsaren har inte stöd för JavaScript eller också är JavaScript inte aktiverat.

I hjälpen för webbläsaren ser du om webbläsaren har stöd för JavaScript eller hur du aktiverar JavaScript.

Uppdatera lösenord

Lösenordet får inte innehålla ditt namn eller användarnamn (funet\XXXXX).
Det kan inte vara ett lösenord du använt tidigare.
Det måste bestå av minst 8 tecken.
Det måste dessutom innehålla tecken från tre av följande fyra kategorier:
1. Versaler (A–Z)
2. gemener (a–z)
3. Siffror (0 till 9)
4. Icke-alfanumeriska tecken (t.ex. !$#%)


The password may not contain your name or username(funet/xxxx)
It can not be a password you have previously used.
It must be at least 8 characters long.
It must also contain characters from three of the following four categories.
1. Uppercase letters(A-Z)
2. Lowercase letters (a-z)
3. Base 10 digits (0 to 9)
4. Non-alphanumeric characters (ex. !$#%).


Glöm inte ändra lösenord på mobil/platta eller liknande
Don't forget to change the password on your mobile phone or other devices